Társadalmi elmélet meghatározása, jellemzői és példáiaz társadalmi elmélet A tudomány felelős az emberi tevékenységhez és a társadalomhoz kapcsolódó jelenségek tanulmányozásáért. A kifejezés tipikusan az elemzés kereteire vagy paradigmájára utal, amelyeket az emberi tevékenység konkrét elemeihez használnak.

Ellentétben a szociológiával, amely általában a társadalom tanulmányozásáért felelős, a társadalmi elmélet főként arra összpontosít, hogy az emberek hogyan mozognak a világban az általuk tett módon, és az azokban használt elemek. erre vezetett: normák, társadalmi struktúrák és hatalmi kapcsolatok.

Az emberi viselkedés motivátoraira vonatkozó teljesebb ismeretek megszerzése érdekében a társadalmi elmélet számos különböző tudományágból, például antropológiából, szociálpszichológiából, történelemből vagy szociológiából származik..

Független tudományágként a társadalmi elmélet nem alakult ki a 20. századig. Ez először jelent meg az emberi viselkedés különböző elemeiről, és az idő kritikus gondolkodásának következtében a posteriori tudás megszerzése miatt..

index

 • 1 A társadalmi elmélet meghatározása
 • 2 Főbb jellemzők
  • 2.1 Szociálelmélet az ókorban és a középkorban
  • 2.2 Társadalomelmélet az ókori Európában
  • 2.3 A klasszikus társadalmi elmélet tárgyát képező témák
  • 2.4 Postmodern és jelenlegi társadalmi elmélet
 • 3 Példák a szociális elmélet által felvetett kérdésekre
 • 4 Referenciák

A társadalmi elmélet meghatározása

A szociológiai elmélet arra törekszik, hogy magyarázatot adjon a modern társadalmakban fellépő különböző cselekvésekre és viselkedésekre, a tudományok, mint például a szociológia, a filozófia, a pszichológia vagy az antropológia révén..

Az egyik legnagyobb gondja az, hogy megértsék a különböző kultúrák közötti különbségeket, hogy elemezzék az elmúlt évtizedekben kialakult modern nyugati kultúrát..

Történelmileg a társadalomelmélet nagyon eurocentrikus volt, azaz minden társadalmat nyugati szempontból vizsgált.

Az utóbbi időben azonban új társadalmi ágak jöttek létre a társadalomelmélet területén, amelyek különböző szempontokból vizsgálják a társadalmak jellemzőit..

Fő jellemzők

A társadalomelmélet a történelem folyamán alakult ki, mivel megváltoztatták a vizsgált társadalmakat és a módját, ahogyan ezt megtették.

Ezért nem beszélhetünk a társadalomelmélet minden típusára vonatkozó jellemzőkről; hasznosabb megvizsgálni az idő múlásával kialakult különböző áramokat.

Társadalomelmélet az ókorban és a középkorban

Az első civilizált társadalmakból nyilvánvaló érdeklődés mutatkozik a kultúra és a társadalmi tények megértésére néhány gondolkodó részéről. Ez mind az ősi keleti, mind a nyugati társadalmakban fordul elő.

Ismerje meg a társadalmat

Európában a filozófusok, mint Platón és Arisztotelész a politikát próbálták megérteni és szabályozni a társadalmat. Mindkettő aggodalmát fejezte ki az államnak az emberek életére gyakorolt ​​hatása, valamint a társadalom és az egyén boldogsága közötti kapcsolatra.

Ázsiában néhány olyan gondolkodó, mint Konfuciusz és Mozi, írt a társadalomról, az etikájáról és az igazságos állam ötletéről. Társadalmi elmélete azonban inkább a gondolkodáson alapult, mint a bizonyítékokon.

A középkorban, annak ellenére, hogy a társadalmi és tudományos gondolat nem sokat fejlődött, néhány filozófus megjelent, akik az ilyen jellegű kérdésre vonatkoznak. Egyikük San Agustín volt, aki egy olyan társadalommodellt tervezett, amelyet úgy vélte, hogy „az Isten városába” vezet..

Szociálelmélet az ókori Európában

A középkor és a felvilágosodás idején a politikai és szociális rendszerek a mai napig hasonlítottak. A társadalmak azonban még mindig túlnyomórészt vidékiak voltak, amíg az ipari forradalom teljesen megváltoztatta az országok megszervezésének módját.

A legtöbb ember életmódjában bekövetkezett alapvető változások új gondolkodásmódokat is eredményeztek. Ez idő sok európai filozófusa beszélt a fejlődésről, a modernitásról és a társadalom fejlődésének legjobb módjáról.

A tudományos gondolkodás kialakulása

Ekkor is felmerült a tudományos gondolkodás, hogy a társadalomelmélet elkezdte olyan elemeket venni, mint a biológia, Darwin evolúciójának elméletével. Az olyan kérdések, mint a társadalmi rend, szintén fontos szerepet játszottak.

A szociális elmélet paradigmái

Ekkor megjelentek a társadalmi elmélet három alapvető paradigma, amelyeket később ki kell bővíteni és átdolgozni a jelenlegi megközelítések kialakításához: a társadalmi evolucionizmus elmélete, a társadalmi cikluselmélet és a Marx történelmi materializmusa.

A klasszikus társadalmi elmélet tárgyát képező témák

A felvilágosodásból és a modern korból, amikor a társadalomelmélet ma kiderült, a gondolkodók elkezdtek aggódni a társadalmat érintő konkrét kérdések miatt..

Az idei társadalomelméleti szakemberek által leginkább kezelt témák a következők voltak:

- Társadalmi egyenlőtlenség, okai és lehetséges megoldásai.

- Az egyéni érdeklődés és a társadalom közötti kapcsolat.

- A munkamegosztás.

- A rabszolgaság vége.

- A vallás fontossága a társadalomban.

- Konkrétabb kérdések, mint például az öngyilkosság.

A posztmodern és a jelenlegi társadalmi elmélet

A globalizáció megérkezésével, a munkahely áthelyezésével és a tömegtájékoztatással a társadalom sokat változott az ipari forradalom óta. Ezért a jelenlegi társadalmi elmélet olyan új kérdésekkel foglalkozik, amelyek eddig nem voltak relevánsak.

A legszembetűnőbbek a szabad akarat, az egyén választási képessége, a "hamis igények", az egyéni boldogság, a felhatalmazás és az osztályok, nemek és fajok közötti egyenlőség..

Példák a szociális elmélet által felvetett kérdésekre

Napjainkban a társadalomelmélet a kortárs világgal kapcsolatos kérdésekkel foglalkozik, és mind az egyénre, mind az egyénre gyakorolt ​​hatására. A feltett kérdések közül néhány a következő:

- A társadalmak fejlődése, amely ilyen nagy különbségeket okozott polgárainak gazdagságában, valóban előrelépés volt?

- Mi legyen az egyéni szabadság és a kormány életbe való belépése közötti kapcsolat?

- A piac, ha szabályozná, vagy teljesen ingyenes?

- Mi a legjobb módja a társadalmi egyenlőtlenségek leküzdésének?

- Hogyan kombinálható a társadalmi fejlődés a fenntartható fejlődéssel?

Ezek a kérdések olyan sokrétű területeken válaszolnak, mint a pszichológia, a gazdaság és a történelem.

referenciák

 1. "Társadalmi elmélet": Oxford Bibliographies. Letöltött: 2018. február 28. Oxford Bibliographies: oxfordbibliographies.com.
 2. "Mi a társadalmi elmélet?" In: Social Theory Applied. Visszavont: 2018. február 28-tól a Social Theory Applied-tól: socialtheoryapplied.com.
 3. "Társadalmi elmélet" a következő helyen: Wikipedia. Visszanyerés: 2018. február 28., Wikipedia: en.wikipedia.org.
 4. "Társadalmi elmélet" -ban: New World Encyclopedia. Visszanyerve: 2018. február 28., New World Encyclopedia: newworldencyclopedia.org.
 5. "Társadalomelmélet": Wikipédiában. Visszanyerés: 2018. február 28., Wikipedia: en.wikipedia.org.