Szociokulturális értékek és 19 példákaz értékeket szociokulturális a társadalomban az emberi viselkedést szabályozó szabályok, elvek és hiedelmek halmaza.

Korán már passzívan megtanulják őket, hiszen a család magjába kerülnek. Később az egész életük folyamán folytatják a tanulást abban a mértékben, hogy az ember kölcsönhatásba lép a társadalomban.

Ily módon a szociokulturális értékek lehetővé teszik az ember számára, hogy megfelelő módon kapcsolódjon ugyanazon szociokulturális csoport embereihez, vagyis ugyanazokat a hiedelmeket, eszméket és elveket osztja meg.

A szociokulturális értékek befolyásolják a célok elérését és az igények kielégítését, mivel a társadalmi interakciót jelentik, mivel lehetővé teszik, hogy a gyermekkori értékek alapján azonosítsuk, mit szeretünk, vagy nem az emberek..

Például a serdülőkorban lehetősége van különböző csoportokkal való kölcsönhatásra, különböző hiedelmekkel, és lehetőség van arra, hogy melyik csoportot választja..

10 példa a szociokulturális értékekre

1- A hagyományok tiszteletben tartása

Ez az érték arra a tiszteletre utal, amelyet a társadalom hagyományai táplálnak, amelyben az egyik él. A hagyományok példái a táncok, a gasztronómia és az ünnepségek.

2- Patriotizmus

Ez egy olyan érték, amely mind a nemzeti szimbólumok (mint például a zászló, a címer és a nemzeti himnusz), mind az egyes nemzetek hősök tiszteletére és elismerésére utal. Ezt az értéket az azonos országból származó emberek osztják meg.

3. A család iránti szeretet

Ez az érték a családtagok között fennálló elismerést és szeretetet jelenti. Ez önzetlen szeretet.

4- Vallás

A szocializáció folyamán a család a gyermekbe olyan vallást bocsát ki, amelyben növekednie kell. Ez lehet például keresztény (katolikus, evangélikus, Jehova tanúi), zsidó, muszlim, iszlám..

Azt is tanítják, hogy tartsák tiszteletben a kiválasztott vallás törvényeit. Az évek során az egyén dönti el, hogy folytatja-e az adott vallás iránymutatásait, vagy egy másik.

5- Béke

Ez az érték a szociokulturális csoportok által kívánt harmónia állapotát jelenti, mivel az emberi lények közötti jó kapcsolatok létrehozására törekszik, konfliktus nélküli állapot eléréséhez..

A békét úgy érik el, hogy tiszteletben tartják, tolerálják és elfogadják mások gondolatait, gondolatait és cselekedeteit.

6. Egyenlőség

Arra utal, hogy valamennyi személyt egyenlő bánásmódban kell részesíteni. Vagyis nem szabad kizárni semmilyen személyt sem nem, nem szexuális irányultság, fizikai állapot, gazdasági, társadalmi szempontból.

7- Az igazság

Szükséges érték minden társadalomban, hogy tökéletes harmóniában éljünk. Az őszinteségen alapuló kölcsönhatások előállítása.

Ez azt jelenti, hogy szavainknak meg kell felelniük cselekedeteinknek és viselkedésünknek. Az igazság magában foglalja azt, hogy összhangban van azzal, amit bejelentettek és mi történik.

8- A szabadság

Arra utal, hogy minden személy képes az akaratuk szerint cselekedni, feltéve, hogy az megfelel a megállapított törvényeknek, hogy senkit vagy semmit ne károsítson cselekedeteikkel.

9 - A filiar szerelme

Ez az érték a szülők gyermekeivel szembeni szeretetéhez kapcsolódik. A gondozás és tisztelet tükröződik, amit az életük során az utódaik felé gyakorolnak.

10- Szépség

Ez az érték az egyes kultúrák kanonjaitól függ; ezért a koncepció országonként változik.

Amit az európaiak szépnek tartanak, nem ugyanaz, mint amit az afrikaiak szépnek tartanak.

11 - Tisztelet a külföldre

Ez a társadalmi kapcsolatok fejlesztésének alapvető értéke, hiszen tudnia kell, hogy nem helyénvaló egy másik személy vagyona vagy ötleteinek megfelelő alkalmazása..

12 - A felelősség

Ez az érték arra az elkötelezettségre utal, amelyet valamivel vagy valakivel követtek el. Vagyis az emberek képesek arra, hogy döntéseket hozzanak, és vállalják az ebből eredő következményeket.

13- Tolerancia

A képesség, hogy elfogadja az emberek akcióit vagy eszményeit, még akkor is, ha nem ért egyet ezzel.

14- Empátia

Ez az érték arról szól, hogy az ember képes megérteni, hogy egy másik ember megy keresztül.

Lehetővé teszi a helyzet elfogadásához vagy leküzdéséhez szükséges támogatást és segítséget.

15 - Az idősek tisztelete

Ez az érték a legtöbb kultúrában gyökerezik. Arra utal, hogy az idősek megérdemlik az értéket.

Alapvető példa, amely bizonyítja ennek teljesülését, amikor a pozíciót egy öregembernek adják egy buszon, a metróban vagy egy kórházi váróban..

16- Igazságosság

Arra utal, hogy a normák összessége figyelemmel kíséri, és egy személyt az igazság tiszteletben tartásával cselekszik, és mindegyiknek meg kell felelnie neki.

17- Hála

Arra utal, hogy mennyire hálásak vagyunk a többi egyén által elért kedvezményeknek.

18 - A nagylelkűség

Az a minőség, amit az embereknek meg kell adniuk anélkül, hogy bármi másra várnának.

19 - Pontosság

Ez arra az erőfeszítésre utal, amelyet az egyes személyek időben hoznak meg egy találkozóra, vagy a munkát a megállapított időben.

referenciák

  1. Mik a kulturális értékek? 2017 július 20-án, a businessdictionary.com webhelyről származik
  2. Szocio-kulturális értékek és szervezeti kultúra. 2017. július 20-án a researchgate.net-ből származik
  3. Szociokulturális értékek, az új erkölcs és a család. A 2017. július 20-án, a onlinelibrary.wiley.com-on található
  4. Társadalmi-kulturális értékek. A letöltés napja: 2017. július 20., ijf.hr
  5. Szociokulturális változások és hagyományos értékek. 2017 július 20-án szerezte be a sciencedirect.com webhelyről
  6. Szociokulturális és gazdasági értékek. 2017 július 20-án érkezett az orgprints.org webhelyről
  7. Mik a társadalmi társadalmi értékek? 2017. július 20-án, a környezetvédelmi kutatásból.