A közlemény transzcendenciája 8 Fontosságának okaiaz a kommunikáció transzcendenciája abban rejlik, hogy az ötletek és az információ egy személyről a másikra történő továbbításának módja, még akkor is, ha a partnerek nem ugyanabban a térben vagy időszakban vannak.

A kommunikáció az egyik legfontosabb folyamat az emberek által. Ennek köszönhetően meg lehet magyarázni az egyes emberek elméjének tartalmát, megérteni.

Ennek az érzésnek köszönhetően, hogy az emberek közelednek, szimpatizálnak és kapcsolatot alakítanak ki. A kommunikáció minden operatív szervezet alapja: párról és családról, egy cégről vagy egy társadalomról.

Míg a teljes kommunikációs folyamat fontos, ki kell emelni a kicserélt információk szerepét.

Az említett információt nem csak a küldőtől a vevő felé továbbítjuk, hanem az utóbbi is elemzi; így a tanulási folyamat kedvező.

8 ok a kommunikáció fontosságára

A kommunikáció az ember lényeges eleme. Ez a folyamat annyira elmerül a társadalmakban, hogy szinte egy reflexió.

Azaz, sokszor az emberek kommunikálnak anélkül, hogy megállnának, hogy azt gondolják, hogy a kommunikatív cselekményt végzik.

Az alábbiakban ismertetjük a kommunikáció fontosságának legfontosabb okait:

1- Információáramlás

A kommunikáció állandó információáramlás az egyéntől a másikhoz. Ez létfontosságú, mivel ily módon garantált, hogy a tudás nem hal meg egy személygel, hanem hogy generációról generációra továbbítódik.

Például Arisztotelész (görög filozófus, Kr. E. 384-322) tanulmányait írásban és fordításban közölték a jelenlegi generációkkal.

Egyes esetekben az információáramlás egyirányú. Ez azt jelenti, hogy a feladó az ötleteket egy vagy több vevőkhöz továbbítja. A vevők azonban nem tudnak válaszolni a feladóra.

Ez az a fajta kommunikáció, amelyet általában a tömegmédiával (újság, televízió, rádió) hoznak létre. Meg kell jegyezni, hogy technológiai fejlődéssel ezek a médiumok interaktívabbak.

2. Tanulás

A tanulás a kommunikáció egyik hatása. Ez az információáramlásnak köszönhető. Ez az elem lényeges, mivel rajta keresztül a társadalmak haladhatnak.

Amikor az ember kommunikál, szándékosan vagy passzívan szerez tudást.

Például egy osztályteremben kommunikációs folyamat jön létre a tanár és a diákok között. Az információcsere szándékosan történik.

A passzív tanulás esete akkor fordul elő, amikor egy regény olvasása megtörténik, és a szerző valódi információt ad. Ily módon a tudás megszerzése anélkül történt meg, hogy tudomást szereztünk róla.

3. Az emberi kapcsolatok fejlesztése

A kommunikáció lehetővé teszi az emberek közötti kapcsolatok kialakítását, amelyek előnyben részesítik az emberi kapcsolatok fejlődését.

A kommunikációs folyamat során keletkezett eszmék, tudás és vélemények cseréje lehetővé teszi, hogy az emberek jobban megértsék egymást. Ebből következik, hogy a kommunikáció a társadalmak fejlődésének alapja.

Ezenkívül, miután létrejött a kapcsolat, a kommunikáció segíti az egyének közötti kohézió megteremtését is.

4. Az ötletek kiállítása és magyarázata

Sok esetben az embereket arra kérik, hogy magyarázzák meg, hogy miért cselekszenek bizonyos módon, vagy bizonyos véleményt kapnak. Ezekben a pillanatokban a kommunikációnak köszönhetően a gondolat tartalma ki van téve.

Ezután a kommunikáció révén az egyén tudhatja elképzeléseit, és ha szükséges, magyarázza el őket.

5. A csoporttevékenységek tervezése és szervezése

A hatékony kommunikáció a csoporttevékenységek tervezéséhez és szervezéséhez szükséges egyik szempont.

A kommunikációs folyamat révén az emberek olyan megállapodásokat érhetnek el, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy könnyebben és gyorsabban dolgozzanak ki bizonyos feladatokat.

Például egy vállalatnál a szervezeti egységek közötti kommunikáció elengedhetetlen ahhoz, hogy mindegyikük összehangolható legyen. Ily módon a szervezet kapacitása és termelékenysége maximális.

6. A döntéshozatal

A döntéshozatalt a kommunikáció során előállított információk cseréje támogatja.

Amikor az emberek közösen fogalmazzák meg ötleteiket, ugyanazon szempontok különböző aspektusait ismerhetik meg. Ez az információ megkönnyíti, hogy a különböző lehetőségek közül választhassunk ki, amelyek ugyanazzal a problémával válaszolhatók.

7- A vezetés alapja

A hatékony kommunikáció vezetőket teremt. Az a személy, aki képes véleményt közvetíteni és másokat megérteni, hogy vezetővé válhasson.

Ehhez hozzátartozik a kommunikáció a vezetők és követői között. Lehetővé teszi ötletek cseréjét közöttük, hogy az alárendeltek szükség esetén tanácsot adjanak a vezetőnek, vagy fordítva.

Ily módon a vezető megnyerte követői bizalmát, kiküszöböli a közöttük fennálló akadályokat, és előnyben részesíti a közös célok elérését..

8- Motiváló elem

Az eszmék cseréjének lehetővé tétele mellett a kommunikáció a motiváció forrása lehet.

Ennek legnyilvánvalóbb példája a híres motivációs beszélgetések, amelyek arra ösztönzik az embereket, hogy teljesítsék álmaikat.

Napjainkban azonban mindennapi helyzeteket találunk, amelyekben a kommunikáció, mint motiváló elem fontossága feltáródik.

Például, amikor egy barátnak tanácsot adnak, amikor egy személyt gratulálnak az elért eredményeikért, vagy ha valakinek azt mondják, hogy a nehézségek ellenére folytatja a munkát.

referenciák

  1. Kommunikáció: Jelentés, cél, fontosság és elvek. A szeptember 27-én, a yourarticlelibrary.com-on szerezhető be
  2. A kommunikáció fontossága. A szeptember 27-én, a uic.blackboard.com-tól szerezhető be
  3. A kommunikáció fontossága egy szervezetben. 2017. szeptember 27-én, a managementstudyguide.com-tól szerezhető be
  4. A jó kommunikáció fontossága. A (z) 2017. szeptember 27-én érkezett a michaelpage.co.uk oldalról
  5. Mi a kommunikáció? A 2017. szeptember 27-én szerezhető be a (z) study.com webhelyről
  6. Miért fontos a kommunikáció? A 2017. szeptember 27-én, a careesearch.com.au-tól érkezett
  7. Miért fontos a kommunikáció az emberi élet számára? A szeptember 27-én, a hopespeak.com-on található