Jellemző személyes értékek, képzés, fontosság és példákaz személyes értékek azok, amelyek meghatározzák és pozícionálják az egyént a környezetükön belül és kívül. Ezek olyan tulajdonságok, amelyeket az egyéni és kollektív pszicho-affektív képességek fejlesztése révén szereznek.

Ezeket az értékeket a szociokulturális tényezők, az egyes egyének sajátos nevelése határozza meg, és talán genetikai hajlam. Becslések szerint a személyes értékek révén az egyének koherens létezéshez vezethetnek.

Megpróbáljuk, hogy ez a létezés az egyéni célok elérésére irányuljon, és hogy a személy a közösségükön és a környezetükön belül a változás tényezőjévé, lehetőleg pozitívvá váljon. A szilárd személyes értékek következtében az önrendelkezés fejlődése a nehézségekkel szembesül, és leküzdi őket.

A boldogság a lét létfontosságú célja, és az önmegvalósítás révén érhető el, melyet elsősorban az egyén azon képessége határoz meg, hogy életüket személyes értékeikhez kapcsolják..

index

 • 1 Szocializációs folyamatok
 • 2 A személyes értékek jellemzői
  • 2.1 Tartós
  • 2.2 Abszolút
  • 2.3 Ductile
  • 2.4 Örömteli
  • 2.5 Szerves
  • 2.6 Beágyazható
  • 2.7 Transzcendens
  • 2.8
  • 2.9 Komplexek
 • 3 Hogyan alakulnak ki?
  • 3.1 Deontológia és etika
 • 4 Fontosság
 • 5 Példák a személyes értékekre
  • 5.1 Hit
  • 5.2 Fegyelem
  • 5.3
  • 5.4 Hála
  • 5.5 Hűség
  • 5.6 Kitartás
  • 5.7 Önrendelkezés
  • 5.8 Önellenőrzés
  • 5.9 Empátia
  • 5.10 Szenvedély
  • 5.11 Tűrés
  • 5.12 Türelem
  • 5.13 Együttérzés
  • 5.14 Szolidaritás
  • 5.15 Szabadság
  • 5.16 Óvatosság
  • 5.17 Igazságosság
  • 5.18 Integritás
 • 6 Referenciák

Szocializációs folyamatok

A szocializáció folyamata a gyermekkortól a felnőttkorig bizonyos módon meghatározza az egyes egyének értékeit, különösen a személyes értékeket..

Ez azért van így, mert minden ember - általában a tárgyalás és a hiba - azonosítja azokat az értékeket, amelyek megkönnyítik az együttélést, és hogy ezenkívül az önmegvalósítás felé haladnak.

Az egyén hozzáállása különbséget tesz a cél elérésének lehetősége előtt.

Olyan érték- és meggyőződésrendszert kell kiépítenie, amely arra ösztönzi őt, hogy felmászjon egy létra lépcsőjén, amely nagy érzelmi költségek nélkül, és támogató hálózatának garantálásával elvezet a céljaihoz, másokat arra ösztönözve, hogy értékelje a lehetőséget. 

A személyes értékek jellemzői

tartós

Általában időben maradnak. Amint összegyűjtik őket az egyénen belül, alig veszik el őket, mert személyiségük részévé válnak.

abszolútumok

Nem oszthatók meg; vagyis minden jelentését átfogják. Ezek nem csökkenthetők, mert nem használhat fel fél értéket.

hajlítható

Ezek a tapasztalatok vagy körülmények függvényében változnak, és az elsőbbségi pozíciójukból a többiek között mozoghatnak. Ez a rugalmasság nem jelenti azt, hogy kényelmesen manipulálhatók.

jutalmazó

Gyakorlata előnyöket és elégedettséget generál az egyénben. Természetesen minden embernek helyesen kell haladnia, és szolgálnia kell a társaiknak; Ez a nyugalom és a béke érzése.

szerves

A személyes értékek harmonikusak és összhangban vannak az emberi természettel.

Ezek hierarchizálhatók

Fontossága az idő múlásával épül fel. Az egyén fő vagy elsőbbségi értékei a körülményeknek megfelelően kerülnek felépítésre, és alkalmazásuk szükségessége szerint vannak elhelyezve.

Az élet pillanatában azok az értékek, amelyek az első helyet elfoglalták, megtörténhetnek a második síkkal, mert új helyzetek merülnek fel, amelyek megérdemlik, hogy más értékek is vannak az arénában.

transzcendens

Az értékek egy konkrét síkon belülre nyúlnak, és a társadalom és az ember életének jelentőségét adják, ami logikus és koherens jelentést ad az ötleteikhez.

különbözőség

Az egyéneket profilozzák, és megkülönböztetik őt másoktól az ő cselekedetei alapján, amelyeknek meg kell egyeznie az értékrendjével.

összetett

Az értékek különböző okok alá vannak rendelve, és alkalmazásukra a határozatok és határozatok vonatkoznak, amelyek kifejezik a cselekmények hitelességét és szándékát..

Hogyan alakulnak ki?

A szocializációs folyamatok megkezdésekor a személyes értékeket szerezzük be. A gyermekkori szakaszban a jó és a rossz megkülönböztetése külső tényezőknek van kitéve.

Ez azt jelenti, hogy a kora korában a család meghatározza a jutalom-büntetés fogalmából való helyes vagy rossz fogalmát, például: a büntetés engedelmességre utal, és a jutalom elégedettséget jelent..

Később, más területeken, mint például az iskola, a társadalmi rendet törvények és rendeletek szabályozzák; a tekintély tiszteletben tartása, a jóváhagyás keresése és a feladatok, az egyéni és a kollektív jogok azonosítása elengedhetetlen ahhoz, hogy e közösség aktív része legyen.

Deontológia és etika

Deontológiai szempontból az egyén belső feladatai - a megengedett és a nem megengedett - cselekedetei a lelkiismerete által diktálódnak, hiszen az etikán alapuló személyes értékrendjét építi..

Az etika megfelel az antonomasia értékének, és felelősséget ró a társadalmi lény tudatos cselekedeteire.

Amint az ember a cserék dinamikáján megy keresztül, személyes értékeinek repertoárját építi fel azokig, amelyek irányítják a cselekedeteit és irányítják viselkedését.

Ily módon olyan pszichoaffektív és társadalmi profilt strukturál, amely az életben a céljai menetét jelzi, a létezésétől a legtranszcendensebb döntésekig..

fontosság

-A személyes értékek fontosak, mivel ezek attól függenek, hogy az egyén hogyan illeszkedik a társadalom együttélési rendszereibe, ahol az megfelel.  

-Ezek döntőek a döntések meghozatalakor, mivel a megfelelő utat jelzik az egyes személyek irányadó elveinek megfelelően.

-Sikerül biztonságot adni és elősegítik a koherenciát, így az egyes egyének cselekedetei megfelelnek gondolkodásuknak. Ez azt jelenti, hogy az emberek tiszteletben tartják véleményüket, még akkor is, ha nem osztják meg őket, és lehetővé teszik számukra, hogy kifejezzék magukat anélkül, hogy mások ítéleteiről vagy nézeteltéréseitől féljenek, mindaddig, amíg nem fenyegeti mások méltóságát vagy integritását..

-Függetlenséget, stabilitást és érzelmi érettséget biztosítanak, meghatározzák a személyiséget és támogatják az egyes egyének cselekedeteit a teljes és kiegyensúlyozott élet érdekében..

-Ezek lehetővé teszik az emberek számára, hogy önállóan kapcsolódjanak más személyekhez. Ezek az együtt-termesztés és alkalmazkodás eszközei a különböző környezetben, ahol fejlődnek.

-Ezek egy olyan útmutató, amely idővel változhat (mivel egyesek változhatnak), de nem lényegében, de alkalmazkodnak az új valósághoz. Ily módon lehetővé teszik, hogy a változások asszimilációs folyamata ne legyen traumás, hanem organikusan áramlik.

A fentiekre példa lehet a következő: egy profi ember számára a hatalom és a siker prioritás lehet, amikor nem alakított ki családot; amikor apa, akkor a gyerekek és a család általában elhagyják az első elemeket. Bár a szakemberhez kapcsolódó értékeket nem kell törölni, másodlagosvá válhatnak.

Példák a személyes értékekre

Személyes értékek százai vannak, és mindegyikük határozza meg azt, amit mindenki hisz és érez. Ezután néhány személyes értéket idézünk az alapvető állításukkal:

hit

Ez az érték, amely fenntartja az eszményünket. Ez bizalmat és biztonságot nyújt számunkra, és az energia és a fegyelem forrása, amely növeli az élet jelentését.

fegyelem

Megtartja a rendet és a vágyat, hogy kitűnjön, lehetővé teszi az erények fejlődését és a tehetségek kifejeződését.

udvariasság

Lehetővé teszi a tisztelet, a szeretet és a figyelem mások felé történő kifejeződését

hála

Lehetővé teszi, hogy viszonozzanak egymással és mutassanak be szeretetet olyan személynek, aki segítséget adott egy érdektelen módon, hogy megoldja a helyzetet vagy megbirkózzon vele.

hűség

Lehetővé teszi, hogy vállalja a megszerzett kötelezettségvállalásokat és tartsa azokat időben, elkerülve a csalódást.

kitartás

Az a személy képessége, hogy nehézségekkel szembesüljön és korlátozza magát, és ragaszkodik ahhoz, hogy elérjék a javasoltakat.

önrendelkezés

Ez egy személyes eredmény, amely lehetővé teszi az egyén számára, hogy saját tapasztalataikból és a függetlenség szükségességéből származó kritériumok alapján saját életüket kezelje

önuralom

Lehetővé teszi az önszabályozást az olyan helyzetek előtt, amelyek megváltoztathatják érzelmi egyensúlyunkat. Ez megvéd minket attól a következményektől, hogy az indoklás nélkül járjon el.

átélés

Az empátia lehetővé teszi az egyén számára, hogy azonosítsa vagy megértse mások és valóságaikat, hogy támogassa és motiválja őket.

szenvedély

Az az erény, hogy minden ember megtapasztalja a test és a lélek átadását ahhoz, ami kitölti és kielégíti azt, és megpróbálja teljesen és kellemesen megtenni..

tolerancia

Ez az együttélés elengedhetetlen értéke, mivel arra kényszerít bennünket, hogy tiszteljük és ne kérdőjelezzük meg mások hitét, gyakorlatát vagy elképzeléseit, amelyek egymástól teljesen eltérnek a saját.

türelem

Lehetővé teszi a kedvezőtlen vagy nehéz körülmények nyugodt és visszafogott feltételezését. Adj erőt, és értsd meg az egyént, hogy megértsd az események természetét.

szánalom

Megerősíti a szolidaritás értékét, és lehetővé teszi, hogy segítsen, enyhítse vagy csökkentse a mások által okozott károkat.

szolidaritás

Megerősíti a több ember közötti együttműködési kapacitást azzal a hajlandósággal, hogy segítséget és együttműködést kínáljon egy oknál, akár közös, akár nem.

szabadság

Adja meg az egyénnek a lehetőséget, hogy a kritériumok szerint járjon el, és kifejezze gondolkodásmódját.

körültekintés

Megerősíti a magabiztos, mérsékelt, tisztességes és átgondolt képességet, hogy mindig óvatosan, mások tiszteletben tartásával és ésszerűen gondolkodjon.

igazságszolgáltatás

Döntsük az embert, hogy cselekedjünk, és az igazságon alapuló ítéleteket hozzunk, és minden személy számára igazságos módon adjunk, és méltóságteljesen védjük a méltóságát.  

becsületesség

Ez biztosítja az egyén számára, hogy megbízható személy legyen mások számára.

referenciák

 1. Bailón G Luis H. "Az erkölcsi fejlődés elmélete" a társadalomtudományok közreműködésében. Szerkesztve 2019. március 12-én a Társadalomtudományi Hozzájárulásokból: net
 2. "Türelem mint érték" a Lényben és az Emberben. A Ser y Humano-tól 2019. március 12-én szerezte be: seryhumano.com
 3. Mosquera Ingrid Tolerancia, az élet elengedhetetlen értéke: hogyan lehet dolgozni az osztályteremben és otthonról? ”Unir Revista. 2019. március 12-én az Unir Magazine-ban készült: unir.net
 4. Nozick Robert. "Filozófiai magyarázatok" a Google Könyvekben. A (z) Google Könyvek: google.co.ve
 5. Agostini Ivelisse "Morális bátorság: szabadság" az örömökben. A Placerespr: com március 12-én érkezett