Savant-tünetek, okok és kezelés szindrómaaz Savant szindróma, Sage-szindróma néven is ritka olyan állapot, amelyben összefüggés van a különböző átható fejlődési zavarok és a rendkívüli képességek vagy tehetségek között (Daymut, 2010).

Ez a szindróma a különböző fejlődési rendellenességek, például autizmus vagy asperger szindróma szenvedő emberekkel társult.

Klinikai szinten a fejlődési patológiákra jellemző jeleket és tüneteket egyes kivételes képességekkel és tehetségekkel kell kombinálni (Treffert, 2009).

A leggyakoribb a csodálatos zenei, művészeti, logikai vagy memóriakapacitás felderítése (Daymut, 2010).

Ez egy ritka betegség a lakosság körében, csak egy nagyon kis csoportra korlátozódik. A tudományos szakirodalomban azonban több esetet is rögzítettek.

A diagnózist általában a gyermekkori szakaszban végzik, és rendkívül klinikai. Alapvető jellemzője a kivételesen fejlett kapacitás vagy terület azonosítása egy bizonyos fejlődési rendellenességgel rendelkező egyénnél (Encyclopedia of Children's Health, 2016).

A szindrómához kapcsolódó tünetek az érintett személy számára előnyös tulajdonságokat vagy képességeket jelentenek. Szükséges azonban a fejlődési rendellenesség pszichológiai, orvosi és neuropszichológiai beavatkozásának fenntartása.

A Savant-szindróma jellemzői

A Savant szindróma olyan állapot, amelyet rendszerint szokásos módon a mentális zavarok vagy a csecsemőfejlődés változásai között sorolnak be (Syndropedia, 2016).

Ennek ellenére a szindróma, amely speciális képességeket generál, vagy magasabb, mint a népesség átlaga, nem pedig hiányosságok, változások vagy kóros állapotok (Syndropedia, 2016).

Általában az olyan embereket érinti, akiknek már korábban diagnosztizáltak valamilyen fejlődési rendellenességet. A leggyakoribb dolog az, hogy valamilyen autista spektrum szindrómában szenved.

Az átterjedő fejlődési rendellenességek a szindrómák széles körét vagy patológiákat foglalják magukban, amelyeket a fejlődési normák eltérése vagy jelentős késése jellemez..

Az érintett embereknek a kommunikációs és szociális területeken kell változtatniuk. Ezenkívül bizonyos esetekben mérsékelt szellemi hiány vagy kognitív változások kísérhetők.

A Savant-szindróma esetében ezeket a klinikai jellemzőket általában rendkívüli vagy túlzottan fejlett tehetségek kísérik.

A leggyakoribb az, hogy különféle ajándékokat nyújtanak különböző területeken (Autism Research Institute, 2016):

 • Zenei készségek.
 • Művészetek.
 • Mechanikai készségek.
 • Logikai érvelés és matematikai készségek.

A Savant-szindróma egy olyan feltétel, amely egy vagy több kivételes képességet egyesít a gyenge kognitív működéssel (Tárraga Mínguez és Acosta Escareño, 2016).

A szindróma első leírása megfelel az amerikai pszichiáter Benjamín Rushnak (1798) (Muñoz-Yunta, Ortiz-Alonso, Amo, Fernández-Lucas, Mestú és Palau-Baduell, 2003).

A klinikai jelentésében Rush pontosan leírja az egyik betegének minden képességét és tehetségét. Csak néhány másodperc alatt tudott elvégezni egy személy életkorának számítását (Muñoz-Yunta et al., 2003).

Évekkel később, a kutató J. Langdon Down használta a kifejezést idióta, utalni az érintettekre (Muñoz-Yunta et al., 2003). A kifejezés nem fogadható el a lemondó jellege miatt.

Jelenleg az orvosi és pszichológiai szakirodalomban több mint 30 különböző jelentés készül a Savant-szindrómához kapcsolódó képességekről: a szobrászat, a rajz, a költészet, a zene, a memória, a térbeli látás stb. (Muñoz-Yunta és mtsai., 2003).

A szindrómára vonatkozó kutatás nagy része általánosságban több szempontot jelez (Muñoz-Yunta és mtsai., 2003):

 • A bal féltekén (HI) társult hiány: nyelvi, szimbolikus, logikai készségek stb..
 • A jobb féltekével kapcsolatos készségek túlfejlődése (HD): művészi képességek, motoros és vizuális készségek, zenei képességek stb..

Mint tudjuk, a „tehetség” fogalma kultúrákban, országokban vagy történelmi kontextusban jelentősen eltér (Gómez-Argüelles, Pérez-Borrego, Núñez-Pérez és Olivero, 2008).

A történelem sok kiemelkedő alakja, akik nagy bölcsként azonosítottak, ezért a Savant-szindrómához kapcsolódó tulajdonságokkal rendelkezhetnek (Gómez-Argüelles, Pérez-Borrego, Núñez-Pérez és Olivero, 2008).

statisztika

A saváns szindróma ritka az általános populációban és a fejlődési rendellenességekkel kapcsolatos klinikai populációban.

Az Autizmus Kutatóintézet (2016) megállapítja, hogy az autizmus diagnózisával rendelkezők kb. 10% -a Savant-szindrómában szenved..

A nem autista szellemi fogyatékosok körében csak 1% -uk rendelkezik a Savant-szindrómához kapcsolódó készségekkel és képességekkel (Autism Research Institute, 2016).

A Savant-szindrómában szenvedők körében az 50% -uk autoizmust diagnosztizál. A másik 50% más fejlődési rendellenességekkel vagy idegrendszeri rendellenességekkel jár (Treffert, 2009).

Mik a Savant szindróma rendkívüli tulajdonságai?

A tulajdonságok fejlesztése alapvetően a számításhoz és a matematikai logikához, a művészi és zenei tehetséghez, a költészethez vagy a memóriához kapcsolódik (Tárraga Mínguez és Acosta Escareño, 2016)..

Bizonyos esetekben azonban a kapacitások csak olyan készségekre korlátozódnak, mint például a naptárszámítás vagy a dátumok (Tárraga Mínguez és Acosta Escareño, 2016).

Ezután a Savant-szindróma néhány leggyakoribb jellemzőjét írjuk le (Treffert, 2009):

Zenei készségek

A zenei készségek és tehetségek a kompozícióra vagy a hangszerekre, a Savant-szindrómában szenvedők legfejlettebb területei..

Gyakran kivételesen jól teljesítenek egy speciális műszerrel, például a zongorával. Sokan közülük azonban sokan képesek megérinteni őket.

Csak zenehallgatással játszhatnak zenei darabokat, tanulás vagy pontszám nélkül. 

Az olyan szerzők, mint Hermelin (2001), rámutatnak arra, hogy a Savants képes egy teljes darabot játszani, miután egyszer meghallotta..

Egyedi készségeket fejlesztenek ki az összetételben. A végrehajtás szükségessége nélkül képesek létrehozni.

Művészi készségek

A mûvészetek területén a Savant-szindrómában szenvedõ emberek lenyûgözõ készségeket fejlesztenek a rajz, a festészet vagy a szobrászat területén.

Képesek nagy valósággal kifejezni munkájukat, beleértve a nagy részleteket is.

Mechanikai és térbeli készségek

Ezen a területen ezek az emberek változatos kapacitásokat fejlesztenek az általános népesség felett. Ezek közül néhány:

 • Pontosság a fizikai távolság mérése műszerek vagy szerszámok nélkül.
 • A térbeli modellek és szerkezetek építésének pontossága.
 • A térképészet területe.
 • Az irányválasztás területe.

Matematikai számítás

Kivételes matematikai készségek a Savant-szindróma egyik központi jellemzője.

Ezek a képességek magukban foglalják a mentális számítások sebességét. Spontán módon képesek szaporodást és négyzetgyöket végrehajtani. Ezen túlmenően ugyanolyan gyorsan meghatározhatják a prímszámokat.

A matematikai számítások során a dátumot kiszámítva a vágyakozók kiemelkednek.

Néhány másodperc múlva képesek lesznek azonosítani egy adott dátum heti napját. Néhányan képesek kiszámítani az utolsó vagy a következő 40 000 év közötti dátumokat.

Továbbá sokan képesek pontos időbeli számításokat elvégezni kronométerek vagy órák nélkül.

emlékezet

Számos klinikai jelentés kiemeli a Savant szindrómát, a memória készségeit.

Az érintettek különösen képesek nagy mennyiségű adat és információ tárolására.

Képesek emlékezni a bibliográfiai, történelmi, sportinformációk, népességszámok, sportstatisztikák stb..

Ez a képesség lehetővé teszi számukra, hogy a tudás különböző területein szakértőkké váljanak. A legtöbb esetben azonban érdekeik nagyon korlátozottak.

nyelv

A megtakarítók többsége valamiféle általánosított fejlődési rendellenességet szenved, ami a kifejező és a szociális nyelv különböző változásaihoz kapcsolódik.

Ugyanakkor dokumentáltak olyan eseteket, amikor az egyének nagy kapacitással rendelkeznek több nyelv tanulásához..

A Savants típusai

A Savants-szindróma különbözõ osztályozásai vannak. Néhány szerző három különbözõ kurzusra utal (Muñoz-Yunta, Ortiz Alonso, Amo, Fernández Lucas, Mestú és Palau Baduell, 2003):

Tehetséges Savants

Ebben a feliratban a látványos képességekkel rendelkező, nagyfokú kognitív fogyatékossággal rendelkező személyek általában kategorizálódnak..

Általában a szellemi fogyatékossággal összefüggő autista spektrum zavarokkal küzdő kórokozók ebbe a csoportba tartoznak..

Furcsa élők

Ebben a kifejezésben azokat az egyéneket osztályozzuk, akik figyelemre méltó vonást mutatnak az IQ-ban, mind a magas képességekben, mind az értelmi fogyatékosságban.

Ezek általában zseniálisak, mindennel közösek. Minden képességükben kiválóak.

Minutiae Savants

Ez a kifejezés azon személyek számára van fenntartva, akiknek nagyon korlátozott a Savant-szindróma jellemzői..

Néhány jó vizuális vagy hallható memóriával rendelkezik. Annak ellenére, hogy nehézségekbe ütközik a társadalmi kapcsolatok kialakítása, azok bizonyos területeken, például a sportban szakemberek.

Milyen rendellenességek kapcsolódnak?

Amint azt korábban említettük, a Savant-szindrómát általában valamilyen általánosított fejlődési rendellenességhez társítják..

Az átmeneti fejlődési rendellenességek általában a korai gyermekkorban kialakuló patológiák vagy rendellenességek.

Az érintett gyermekeket a kognitív, pszichomotoros és nyelvi készségek megszerzésének jelentős késése jellemzi.

A Nemzeti Idegbetegségek és Stroke Intézet (2015) néhány jellemzőjét rámutat:

 • Ismétlődő és sztereotip viselkedési minták.
 • Ismétlődő motoros viselkedés.
 • Kognitív merevség A környezeti és kontextusbeli változásokkal szembeni ellenállás.
 • A nyelv megváltoztatása. A kifejező nyelv használatának nehézsége vagy képtelensége vagy megértése.
 • A társadalmi interakciók megállapításának képtelensége vagy nehézsége.

A mentális zavarok diagnosztikai és statisztikai kézikönyvének VI.

 • Rendellenesség vagy Asperger-szindróma: azt a szociális területen végzett változtatások határozzák meg. Az érintetteknek jelentős nehézségei vannak a kapcsolatok kialakításában vagy az érzelmek azonosításában. Fontos viselkedési és kognitív merevséget fejlesztenek ki. Általában kivételesen fejlett képességeket vagy képességeket mutatnak be. Sokan közülük magasan specializálódnak egy adott tudásterületen.
 • Autista rendellenesség vagy autizmus: az ismétlődő viselkedés, merevség a kontextusbeli változások és a társadalmi és nyelvi terület változásai által meghatározott.
 • Rett-szindróma vagy rendellenességJellemzője a korai gyermekkorban szerzett készségek és motoros készségek visszaszorulásának alakulása. Az érintettek közül sokan magas fokú szellemi fogyatékossággal rendelkeznek.
 • Szétesést okozó rendellenesség vagy Heller-szindróma: a tíz éves kor előtt megszerzett motoros és kognitív képességek regressziója vagy elvesztése. Magasabb értelmi fogyatékossággal és ismétlődő rohamokkal jár.
 • A fejlődési rendellenesség nincs meghatározva: e vámtarifaszám alá tartoznak azok az esetek, amelyek nem felelnek meg teljes mértékben az előző klinikai kritériumoknak.

okai

A Savant-szindróma eredete még nem ismert pontosan (Encliclopedia of Children's Health, 2016).

Néhány szakember a kivételes jellemzők kialakulását anomáliákkal és specifikus genetikai változásokkal társítja (Encliclopedia of Children's Health, 2016).

Különböző vizsgálatok a Savants 15-ös kromoszómával kapcsolatos változásaival kapcsolatosak, mint a Prader Willi-szindróma esetében (Treffert, 2009).

Mások azonban az agy, a strukturális vagy a funkcionális rendellenességek kompenzációs agyfolyamatait támogatják (Encliclopedia of Children's Health, 2016).

diagnózis

A leggyakoribb az, hogy a Savant-szindrómát a gyermekkori stádiumban klinikai és pszichológiai megközelítéssel azonosítják (Encliclopedia of Children's Health, 2016).

Ez alapvetően az érintettek jellemzőinek azonosításán és meghatározásán alapul, mind a fejlődés késedelme, mind a kivételes képességek (Encliclopedia of Children's Health, 2016) alapján..

Mi a beavatkozás a Savant-szindrómával?

A Savant-szindrómával való alapvető beavatkozás a fejlődési rendellenesség kezelése, amelyet az érintett személy szenved, abban az esetben, ha azonosítja.

Ez általában orvosi, pszichológiai és neuropszichológiai megközelítést alkalmaz. Emellett létfontosságú a logopédikus rehabilitáció és a speciális oktatás.

A kímélők kapacitása esetén érdekes, hogy ösztönző beavatkozást végezzünk, amely lehetővé teszi az ilyen típusú készségek fejlesztését a maximális hatótávolságában.

referenciák

 1. Daymut, J. (2010). Mi az a zsálya szindróma vagy a Savant szindróma? Kényelmes kiadványok.
 2. Gómez-Argüelles, J., Pérez-Borrego, Y., Núñez-Pérez, N. és Oliveiro, A. (2008). A felnőttkorban diagnosztizált Savant-szindróma. Rev Neurol.
 3. Hiles, D. (2016). Savant szindróma. A Psy-ből származik.
 4. Muñoz-Yunta, J., Ortiz-Alonso, T., Amo, C., Fernández-Lucas, A., Maestú, F. és Palau-Baduell, M. (2003). A szánalmas vagy idióta kóros szindróma. Rev Neurol.
 5. NIH (2015). Áttetsző fejlesztési diszkrétek. Kapott A neurológiai rendellenességek és a stroke nemzeti alkalmazása.
 6. Savant szindróma. (2016). A gyermekek egészségének enciklopédiájából származik.
 7. Tárraga Mínguez, R., & Acosta Escareño, G. (2016). Savant szindróma: a zseni és a naiv között.
 8. Treffert, D. (2009). Savant szindróma: rendkívüli állapot Rendkívüli állapot. Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci.