filozófia - Oldal 4

Mi és mi az episztemológiai áram?

Között episztemológiai áramok a legfontosabb a szkepticizmus, a dogmatizmus, a racionalizmus, a relativizmus vagy az empirizmus.Az ismeretelmélet a tudás mint...

Melyek az objektív értékek? A legfontosabb funkciók

az objektív értékek azok, amelyek az egyénen kívül léteznek, függetlenül attól, hogy észlelnek-e, vagy hiedelmek. Az értékek megértésének ez a...

Melyek a Legfelsőbb Logikai Alapelvek?

az legfőbb logikai elvek azok a helyiségek, amelyek szabályozzák a gondolkodási folyamatot, rendet, érzést és szigorúságot adnak.A hagyományos logika szerint...

Mik az erkölcsi erények? Fő jellemzők

az erkölcsi erények azok a tulajdonságok, amelyeket az ember természeténél fogva vagy megszerzett, hogy az erkölcs szerint cselekedjen. Ők az,...

Mik a konkrét és egyetemes javaslatok? Fő jellemzők

az konkrét és egyetemes javaslatok ezek a célkategóriák fő osztályozása. Arisztotelész javasolta, és a logika tanulmányozásának részét képezik.Az arisztotelészi logika...

Mit vizsgál a filozófia? (A tanulmány tárgya)

az filozófia tanulmányozza a tudás minden formáját. Ily módon a létezéssel, gondolattal, értékekkel, elmével és nyelvvel kapcsolatos alapvető problémákkal foglalkozik....

Mi az a következtetés? Típusok és főbb jellemzők

egy következtetés ez egy következtetés vagy vélemény, amely a bizonyítékok vagy az ismert tények figyelembevételével érhető el. A logikában a...

Mi az entitás? (Filozófia)

az filozófiában ez egy olyan fogalom, amely a létezéshez kapcsolódik, a léthez. Röviden, úgy lehetne definiálni, mint ami és amely...

Mi a Timokrácia? Tulajdonságok és fogalmak

az timocracia ez az ókorban kialakított kormányzati rendszer, amelyben tagjai minden olyan állampolgárra korlátozódnak, akik értékes tulajdonságokkal rendelkeznek, vagy egy...